De Kern

De praeses, eventuele vice-praeses, financiën, coördinatie, cudi-verantwoordelijke en de facultair vormen samen de Kern: ze zijn bevoegd voor de globale werking van de vereniging en adviseren de afdelingen.

Praeses
De praeses is de voorzitter van onze vereniging. Zij is als externe vertegenwoordiger het eerste aanspreekpunt voor rechtenstudenten,  studentenkringen en andere organisaties.

Vice-praeses
De vice-praeses zorgt ervoor dat de VRG-machine intern goed geolied blijft. Allereerst houdt hij de algemene staat van het gebouw in het oog. Bovendien zorgt hij ervoor dat onze bestuurders, vrijwilligers en ons patrimonium correct verzekerd zijn. Daarnaast werkt hij aan de intern samenhang van het praesidium door teambuildings op poten te zetten. Ten slotte is de vice-praeses het manusje-van-alles: hij staat er wanneer de andere functies ondersteuning nodig hebben.

Coördinatie
Coördinatie zorgt in de eerste plaats voor de algemene werking van de evenementen. Enerzijds betekent dit dat ze de  nodige lokalen en materialen reserveren of huren. Anderzijds houdt dit in dat ze enthousiaste VRG'ers zoeken om deze evenementen te laten draaien. In de tweede plaats neemt coördinatie akte van elke vergadering, zodat er geen relevante informatie verloren gaat.

Financiën
In de eerste plaats begroot Financiën op voorhand elk evenement. Daarna zorgen ze dat de begroting gehandhaafd wordt om uiteindelijk de inkomsten en uitgaven te rapporteren in de boekhouding. In de tweede plaats ondersteunen ze VRG Public Relations in het onderhouden van de banden met professionele actoren. Ten slotte leidt Financiën de globale financiële werking van de vzw in goede banen zodat financieel beheer, inningen en betalingen altijd vlot verlopen.

Cudi-verantwoordelijke
De cursusdienstverantwoordelijke staat aan het hoofd van de cursusdienst. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor de communicatie met de professoren, bestellingen, leveringen en het beheer van de stock.

Facultair
Op universiteitsniveau staat de facultair als FO-voorzitter aan het hoofd van FORS, het Facultair Overlegorgaan van de RechtsgeleerdheidsStudenten. Op het niveau van de faculteit zetelt de facultair samen met onder andere de decaan en de vicedecanen in het faculteitsbestuur. Met de rest van VRG Onderwijs zetelt hij op facultair niveau ook in de faculteitsraad, waar ze gezamenlijk de beslissingen van het faculteitsbestuur verder bediscussiëren. Op het niveau van de opleiding staat de facultair aan het hoofd van VRG Onderwijs in zijn hoedanigheid van onderwijsverantwoordelijke.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x