De Kern

De praeses, eventuele vice-praeses, financiën, coördinatie, cudi-verantwoordelijke en de facultair vormen samen de Kern: ze zijn bevoegd voor de globale werking van de vereniging en adviseren de afdelingen.

Praeses
De praeses is de voorzitter van onze vereniging. Als externe vertegenwoordiger is de praeses het eerste aanspreekpunt voor rechtenstudenten, studentenkringen en andere organisaties.

Vice-praeses
De vice-praeses zorgt ervoor dat de VRG-machine intern goed geolied blijft. Vanuit dat oogpunt is hij verantwoordelijk voor allerhande zaken.

1° teambuilding: een essentiële taak van de vice is het bijeenhouden van de ploeg. Bij ongemakken en problemen is hij de eerste contactpersoon. Ook werkt hij activiteiten uit om het praesidium te bedanken voor hun inzet.
2° algemene bijstand functies: daarnaast is de vice het manusje-van-alles. Hij ondersteunt de andere functies waar nodig. Dat vereist assertiviteit, flexibiliteit en een veelzijdige aanpak;
3° het gebouw: bovendien is de vice eindverantwoordelijke voor het gebouw. Hij zorgt dat de verschillende kamers degelijk gestructureerd zijn en vult de voorraden aan waar nodig;
4° het VRG-busje: ook is de vice eindverantwoordelijke voor 'de kar'. Hij zorgt voor het onderhoud, houdt bij wie wanneer met de kar rijdt en responsibiliseert de chauffeurs;
5° verzekeringen: de vice is de contactpersoon met de verzekeraar. In geval van bijzondere evenementen zorgt hij dat iedereen correct verzekerd is.

Coördinatie
Coördinatie bestaat uit onze 'secretarissen'. Buiten verslag nemen van onze vergaderingen, heeft coördinatie een heel erg specifieke en onmisbare rol bij VRG. Zo vormen ze de spil van onze eventwerking via hun contacten met de stad, de KUL, de politie, LOKO, de faculteit en vele andere partners.

1° reserveren van locaties en aanvragen vergunningen voor activiteiten (aula's, zalen, etc.);
2° huren en lenen van grote materialen voor activiteiten (tafels, stoelen, geluid, glazen, tap, frigo's, etc.);
3° shifters zoeken voor evenementen;
4° verslag nemen van de vergaderingen.

Financiën
In het algemeen is financiën verantwoordelijk voor alles dat financiële gevolgen heeft. In beginsel kan financiën opgedeeld worden in drie takken. 

1° In de de eerste plaats ondersteunt financiën de eventwerking van de functies, in het bijzonder door de functies te responsabiliseren.
2° In de tweede plaats overleggen ze met en adviseren ze het PR-team om de banden met professionele actoren op peil te houden.
3° In de derde plaats zijn ze verantwoordelijk voor de globale financiële werking (begroting, onderhandelingen, offertes, facturaties, inningen, betalingen, boekhouding, etc.).

Cudi-verantwoordelijke
De cursusdienstverantwoordelijke staat aan het hoofd van de cursusdienst. Hij/zij is in het bijzonder verantwoordelijk voor de communicatie met de professoren, bestellingen, leveringen en het beheer van de stock. De cudi-verantwoordelijke wordt bijgestaan door de cudi-financiën en de cudi-coördinatie. De eerste maakt de boekhouding van de cudi onder toezicht van de algemene financiën. De cudi-coördinatie verdeelt de wekelijkse shiften onder de cudi-medewerkers.

Facultair
Op universiteitsniveau staat de facultair als FO-voorzitter aan het hoofd van FORS, het Facultair Overlegorgaan van de RechtsgeleerdheidsStudenten. Op het niveau van de faculteit zetelt de facultair samen met onder andere de decaan en de vicedecanen in het faculteitsbestuur. Met de rest van VRG Onderwijs zetelt de facultair op facultair niveau ook in de faculteitsraad, waar ze gezamenlijk de beslissingen van het faculteitsbestuur verder bediscussiëren. Op het niveau van de opleiding staat de facultair aan het hoofd van VRG Onderwijs in zijn hoedanigheid van onderwijsverantwoordelijke.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x