Kern

De praeses, vice-praeses, financiën, coördinatie, cudi-verantwoordelijke en de facultair vormen samen 'de Kern' bij VRG: ze zijn verantwoordelijk voor de globale werking van de vereniging en adviseren de verschillende funties. Juridisch gezien zijn alle kernleden lid van het dagelijks bestuur en van het bestuursorgaan van VRG vzw. Een laagdrempelige versie van onze juridische structuur vind je hier.

Praeses
De praeses is de voorzitter van onze vereniging. Als externe vertegenwoordiger is de praeses het eerste aanspreekpunt voor rechtenstudenten, studentenkringen, pers en andere organisaties. Om deze vertegenwoordigingsfunctie optimaal te kunnen vervullen, oefent de praeses dan ook verschillende mandaten uit:

1° voorzitter dagelijks bestuur VRG;
2° voorzitter bestuursorgaan VRG;
3° lid bestuursorgaan HdR;
4° lid VRG-college in de HdR-AV;
5° lid LOKO-AV;
6° waarnemend lid bestuursorgaan VRG-Alumni.

Vice-praeses
De vice-praeses zorgt ervoor dat de VRG-machine intern goed geolied blijft. Vanuit dat oogpunt is hij verantwoordelijk voor allerhande zaken:

1° teambuilding: een essentiële taak van de vice is het bijeenhouden van de ploeg. Bij ongemakken en problemen is hij de eerste contactpersoon. Ook werkt hij activiteiten uit om de praesidiumleden te bedanken voor hun inzet;
2° algemene bijstand functies: daarnaast is de vice het manusje-van-alles. Hij ondersteunt de andere functies waar nodig. Dat vereist assertiviteit, flexibiliteit en een veelzijdige aanpak;
3° het gebouw: bovendien is de vice verantwoordelijk voor het gebouw. Hij zorgt dat de verschillende kamers degelijk gestructureerd zijn en vult de voorraden aan waar nodig;
4° het VRG-busje: ook is de vice verantwoordelijk voor 'de kar'. Hij zorgt voor het onderhoud, houdt bij wie wanneer met de kar rijdt en responsibiliseert de chauffeurs;
5° verzekeringen: de vice is de contactpersoon met de verzekeraar.

Coördinatie
Coördinatie bestaat uit onze 'secretarissen'. Buiten verslag nemen van onze vergaderingen, heeft coördinatie een heel erg specifieke en onmisbare rol bij VRG. Zo vormen ze de spil van onze evenementwerking via hun contacten met de stad, de KUL, de politie, LOKO, de faculteit en vele andere partners. Coördinatie is verantwoordelijk voor de volgende taken:

1° plaatsen: reserveren van locaties en aanvragen vergunningen voor activiteiten (aula's, zalen, etc.);
2° personen: shifters zoeken voor evenementen;
3° materialen: huren en lenen van grote materialen voor activiteiten (tafels, stoelen, geluid, glazen, tap, frigo's, etc.);
4° verslag: notitie nemen van de vergaderingen.

Financiën
In het algemeen is financiën verantwoordelijk voor alles dat financiële gevolgen heeft. In beginsel kan financiën opgedeeld worden in drie takken:

1° evenenementwerking: in de de eerste plaats ondersteunt financiën de evenementwerking van de functies, in het bijzonder door de functies te responsabiliseren;
2° PR: in de tweede plaats overleggen ze met en adviseren ze het PR-team om de banden met professionele actoren op peil te houden;
3° financiële werking: in de derde plaats zijn ze verantwoordelijk voor de globale financiële werking (begroting, boekhouding, offertes, facturaties, inningen, betalingen, onderhandelingen, ticketverkoop, etc.).

Het werk van de financiën wordt gecontroleerd door een specifieke interne commissie met oud-kernleden: de cbfa (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen).

Cudi-verantwoordelijke
De cursusdienstverantwoordelijke staat aan het hoofd van de cursusdienst. Hij/zij is in het bijzonder verantwoordelijk voor de communicatie met de professoren, bestellingen, leveringen en het beheer van de stock. De cudi-verantwoordelijke wordt bijgestaan door de cudi-financiën en de cudi-coördinatie. De eerste maakt de boekhouding van de cudi onder toezicht van de algemene financiën. De cudi-coördinatie verdeelt de wekelijkse shiften onder de cudi-medewerkers.

De operationele werking van de cudi wordt gecontroleerd door een specifieke interne commissie met oud-kernleden: de cudi-commissie.

Facultair
De facultair is actief op drie verschillende niveaus:

1° universiteit: op universiteitsniveau staat de facultair als FO-voorzitter aan het hoofd van FORS, het Facultair Overlegorgaan van de RechtsgeleerdheidStudenten;
2° faculteit: op het niveau van de faculteit zetelt de facultair samen met onder andere de decaan en de vicedecanen in het faculteitsbestuur. Met de rest van VRG-onderwijs zetelt de facultair op facultair niveau ook in de faculteitsraad, waar ze gezamenlijk de beslissingen van het faculteitsbestuur verder bediscussiëren;
3° opleiding: op het niveau van de opleiding staat de facultair aan het hoofd van VRG-onderwijs in zijn hoedanigheid van onderwijsverantwoordelijke.

Om deze vertegenwoordigingsfunctie optimaal te kunnen vervullen, oefent de facultair dan ook verschillende specifieke mandaten uit naast zijn lidmaatschap van het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan van VRG:

1° voorzitter Facultair Overlegorgaan Rechtsgeleerdheidstudenten (FORS);
2° voorzitter VRG-onderwijs;
3° lid faculteitsbestuur;
4° lid faculteitsraad;
5° lid bureau Permanente OnderwijsCommissie rechten;
6° lid Permanente OnderwijsCommissie rechten;
7° lid selectiecomité Erasmus;
8° lid onderzoekscommissie;
9° lid StuRa-AV.


Privacy

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x